Kunder

Kunder

Nedan återfinns ett antal referenskunder som vi samarbetar med.

Fartygsel

Gävle Containerterminal

Gävle Containerterminal togs i drift 2006 och har sedan dess etablerat sig som Sveriges mest effektiva containerhamn. Terminalen har ändamålsenlig utrustning för hantering av alla typer av lastbärare, exempelvis containers, trailers och flak. WH-el har sedan starten genomfört uppdrag på terminalen.

Fartygsel

Yilport Holding

Yilport Holding är ett turkiskt hamnoperatörsbolag med verksamhet i hela världen. Yilport Norden förfogar bland annat över hamnarna Yilport Stockholm Nord och Yilport Gavle Containerterminal (GCT). WH-el samarbetar med båda hamnarna.

Fartygsel

Gävle Hamn

Gävle Hamn är det självklara navet för import och export på ostkusten. Härifrån skeppas Sveriges största exportprodukter trä och stål ut i världen, hit kommer en stor del av de råvaror och produkter som industrin i Mälardalen och Mellansverige behöver. WH-el har arbetat för Gävle Hamn sedan 1990-talets början.

dewatech

Dewatech

Dewatech har lång erfarenhet av miljö och återvinning. De arbetar med behandling och återvinning av farligt avfall såsom oljor och slam. Verksamheten är förlagd till anläggningen i Gävle Hamn och har under åren byggts ut kontinuerligt för att tillgodose omvärldens förändringar. WH-el har ett samarbete med Dewatech sedan många år.

trav

Gävletravet

Gävletravet firade 75-års jubileum under 2013. WH-el har varit samarbetspartner till travet sedan 1986.

WH-el AB
Förrådsgatan 10
803 09 Gävle

Telefon: 026-64 45 75
Fax: 026-64 45 76
Email: info@wh-el.se

9001_14001-6