Om företaget

Om företaget

1981 startade WH-el och vi flyttade in i lokaler på Näringen i Gävle, som vi tidigare varit med att installera som anställda. Vår första kund var Gävle Träförädling som också ägde och hyrde ut ett antal industrifastigheter. Ganska snart anlitades vi även av dessa hyresgäster, och av den anledningen blev vi nischade och specialiserade mot industri som marknadssegment.

Bland våra tidiga kunder fanns Stena Recycling, Gävle Träförädling och Gävle Hamn. Många av dessa kunder samarbetar vi fortfarande med.

Vi är alla behöriga montörer, och vi har också behörighet för högspänning och certifikat för kranar.

Våra vita bilar rullar i Gävle med närområde, även om vi ibland också genomför uppdrag på andra orter i och utanför länet.

Vår styrka är att vi inom bolaget har en gedigen kompetens, och behärskar uppdrag med stor bredd och komplexitet.

WH-el

WH-el AB
Förrådsgatan 10
803 09 Gävle

Telefon: 026-64 45 75
Fax: 026-64 45 76
Email: info@wh-el.se

9001_14001-6