Tjänster

Tjänster

Vi arbetar med företagskunder i alla branscher, med störst kundsegment inom industrin. Vi genomför elinstallationer i de flesta miljöer, från industrilokaler till oljehamnar, och vårt specialistområde är inom fartygsel. Våra medarbetare är alla behöriga elektriker, och vi har även behörighet för högspänning och certifikat för kranar.

Installation

Vi erbjuder installationsarbeten till industri- och processanläggningar. Uppdragen omfattar elinstallationer, larm- och säkerhetssystem samt tele- och kommunikationssystem. Vi erbjuder följande tjänster inom installation:

  • Projektering
  • Konstruktion
  • Montage
  • Driftssättning

Automation

Genom styrsystem automatiseras processindustrin, vilket leder till effektivisering och möjlighet till ökad produktion. Många gånger kan det handla om att bygga bort monotona eller riskfyllda arbeten inom industrin. Vi erbjuder följande tjänster inom automation: 

  • Projektering
  • Reglersystem
  • Styrsystem
  • Systemunderhåll
  • Driftjour
Tjänster
Tjänster

WH-el AB
Förrådsgatan 10
803 09 Gävle

Telefon: 026-64 45 75
Fax: 026-64 45 76
Email: info@wh-el.se

9001_14001-6